POLÍTICA DE PRIVACIDADE

IMAXE

26 de abr. de 2016

Reformas no colexio

Bos dias,

Onte reuniuse o Consello Escolar do cole ( no que temos representacion) para dar a nosa conformidade a peticion do Concello das 3 reformas que se queren facer nos meses de xulio e agosto.

Fai dous anos cando entramos nesta xunta directiva, propuxemonos 3 proxectos importantes para nos:

 • O primeiro foi a ampliacion do comedor e supresion do molesto eco do comedor que conseguimos facer este ano pasado.

 • O segundo foi a reforma da cociña debido a sua antiguidade, que se vai facer este verán.

 • O terceiro foi conseguir un sistema de xestion que liberalice de traballo o maximo posible a XD para asi garantir o seu bo funcionamento e existencia, sen que teña que depender do traballo dos pais/nais da XD ou da voluntariedade ou coñecemoentos dos pais/nais que estexan na XD no tempo. Entendemos que os pais/nais non teñemos por qué saber ou dispor de tempo para un traballo que entendemos que o mais loxico é que o realice a empresa que presta os servizos: xestion de contas, xestion de reclamacions, compra de cuberteria e materiales, etc... o funcionamento é o mesmo, pero sen cargar de traballo a XD. Por iso convocamos unha asamblea o proximo 5 maio para tratar este tema, polo que pedimos a MAXIMA ASISTENCIA, para entre todos, conseguir o mellor para os nosos nenos e nenas.
Como deciamos, onte no Consello, aprobamos a nosa conformidade a que o Concello realice as 3 seguintes reformas tan necesarias e demandadas:

 1. Renovación cubierta do Gimnasio Viejo:

    - Desmontaje de la cubierta existente.

    
  - Ejecución de una nueva cubierta formada por panel sandwich de 30mm de espesor, forma do por dos chapas de acero prelacado poliester siliconcido de 25 micras de espesor, siendo la cara exterior en 0,5mm de espesor,núcleo de aislamiento de poliuretano de 40Kg/m3 de densidad,sobre rastrelado de perfiles de acero galvanizado,40* 1 mm,colocados sobre estructura existente.

   - Reposición de bajantes y canalones.

   - A los efectos de dotar de iluminación natural al recinto, se sustituirán las planchas de fibrocemento existentes por Panel policarbonato celular coextruido e30mm cinco paredes muiticapa.

 2. Renovación cuberta do Pabellón Polideportivo:

  - Desmontaje de la cubierta de chapa existente.

  - Ejecución de una nueva cubierta formada por panel sandwich de 30mm de espesor,formado por dos chapas de acero prelacado poliester siliconado de 25 micras de espesor, siendo la cara exterior en 0,5mm de espesor,núcleo de aislamiento de poliuretano de 40Kg/m3 de densidad,sobre rastrelado de perfiles de acero galvanizado,40*1mm,colocados sobre estructura existente.

  -Reposición de bajantes y canalones.

  -A los efectos de dotar de iluminación natural al recinto, se sustituirán las planchas de fibrocemento existentes por Panel policarbonato celular coextruido e=30mm cinco paredes multicapa.

 3.  Renovación de equipamiento y reforma de la cocina:

  -Debido a la antigüedad de las dependencias destinadas a cocina, y al aumento en el número de plazas de comedor al que da servicio, se hace necesario una renovación total de las instalaciones, más si cabe cuando las autoridades competentes en materia de sanidad, han venido requiriendo la subsanación de deficiencias varias.

  Las actuaciones se centrarán en:

  - Equipamiento: El existente ha quedado obsoleto por su antigüedad, es insuficiente para el número de comensales y se encuentra en mal estado.

  -Del mobiliario existente en la actualidad se aprovecharán para la nueva cocina los siguientes elementos dado que están en buen estado de funcionamiento:

  -1 mesa de trabajo de acero inox de 60x150cm
  -2 estanterías modulares de 4 alturas de 40x140cm
  -2 estanterías de pared
  -Instalaciones: Al hilo de lo anteriormente expuesto, urge la renovación de la instalación de fontanería, saneamiento y gas.
  -Acabados: Están en mal estado y no cumplen las condiciones de salubridad y resbaladicidad exigidas por normativa.

  La descripción de las unidades de obra a ejecutar será la siguiente:
  -Demolición de los alicatados.
  -Instalación de un nuevo pavimento de plaqueta antideslizante sobre el terrazo existente.
  -Renovación de las instalaciones de fontanería, saneamiento y gas.
  -Sustitución de la puerta existente exterior de madera por una nueva de aluminio.
  -Ampliación del hueco de paso desde la cocina a la despensa y colocación de una nueva puerta.
  -Colocación de una puerta que cierre el acceso a la zona de cocina desde el comedor.
  -Renovación de todo el equipamiento de cocina, con el reaprovechamiento de los elementos de mobiliario existentes que están en buen estado y que se describirán en los planos adjuntos.
  -Pintura de la zona no alicatada en cocina, pasillo, ofice y despensa.

Saúdos,
XD;
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ANPA PONTE DOS BROZOS (Arteixo)

Aos efectos do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e da Lei 34/2002,de 11 de Xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Correo Electrónico (LSSI), Anpa Ponte dos Brozos garante a confidencialidade dos datos persoais dos seus contactos. Comunicámoslle que a súa dirección de correo electrónico forma parte dunha base de datos xestionada baixo a responsabilidade da Anpa Ponte dos Brozos, coa única finalidade de manterlles informados das nosas actividades, sexa pola súa condición de socio ou porque nos solicitou información nalgún momento, sexa porque vostede autorizou que os seus datos figuren nun ficheiro automatizado.
É vontade da Anpa Ponte dos Brozos evitar o envío deliberado de correo non solicitado, polo cal poderá en todo momento, exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal por correo ordinario, dirixido a: Anpa Ponte dos Brozos, Apdo 70, 15142, Arteixo (A Coruña) nos termos establecidos na LOPD.
Esta mensaxe diríxese exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial.
Se vostede non é o destinatario sinalado, informámoslle que calquera divulgación, copia, distribución ou uso dos contidos está prohibida. Se vostede recibiu esta mensaxe por erro, por favor borre o seu contido e comuníquenolo na dirección do remitente o máis axiña posible.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Comentarios
_____________________________________________________
NON contestamos comentarios anónimos. Se queres preguntar algo concreto, faino por correo electrónico a anpapontedosbrozos@gmail.com
_____________________________________________________
A Asociación non se fai responsable de comentarios alleos aos editores e administradores do blog.

Ai don anderstan